Zdraví

Mentalita a myšlení je mocné

Nestaňte se obětí mentality 

Ti, kdo jsou zapojeni do mentality oběti, pohlížejí na život úzkou optikou pesimistického vnímání a věří, že cokoliv se v životě děje, je výsledkem vnějších příčin. Nikdy se nepočítá s vnitřním odrazem. Být obětí znamená zbavit se viny. Nic není jejich chyba – nikdy! Ti, kteří jsou zapojeni do mentality oběti, si nejčastěji užívají pozornosti, sympatií a uznání, které získávají hraním této role „chudák já“.

Když jsme uvězněni v kápě oběti, zaměřujeme se spíše na to, jak jsme zranitelní, než na to, jak mocní jsme.

m

I když se nikdo nenarodil s mentalitou oběti, nikdo není osvobozen od hraní role oběti. Sladcí staří prarodiče, milující matky a otcové s dobrými úmysly, teenageři a dokonce i ti, kteří jsou považováni za „duchovně probuzené“, ti všichni žijí v této poraženecké říši.
Ve skutečnosti každý živý člověk hrál roli oběti více než jednou v životě.

Oběti chtějí být duševně připraveny na nejhorší a bohužel, pro ty, kteří žijí v kápě oběti, se toto sebesabotážní chování stává silnějším, když se zdá, že se věci vyvíjejí tak, jak mají, protože si jsou jisti, že „katastrofa čeká za dalším rohem“.
Jak se tedy člověk osvobodí od tohoto sebeporážejícího, „chudáku“, pesimistického programování, z nichž většina byla vyvinuta a přijata jako dítě?

Vše začíná u vás doma u vašich vjemů/jak se díváte na sebe. Vnímáte se jako přeživší nebo oběť?
Přeživší přijímají život a plynou s ním. Žijí přítomností a přebírají kontrolu nad svými životy. Jsou si plně vědomi toho, že za to, co se stane, jsou zodpovědní pouze oni. Vědí, že když převezmou zodpovědnost za svůj život, jsou oprávněni změnit svůj život.

Na druhé straně se oběti utápí v sebelítosti, hádají se a odmítají život. Přebývají v minulosti a věří, že jsou bezmocní změnit okolnosti – jejich klíč k vyhýbání se odpovědnosti. Žijí defenzivně a zůstávají zmrazeni v čase, aniž by udělali pokrok, protože jejich vnímání jim říká, že jsou bezmocní.
Náklady na mentalitu oběti jsou vysoké. Negativně ovlivňuje každou oblast života – profesní i osobní. Ti, kteří sami sebe vidí jako selhání, přebývají v kápi oběti, protože selhání přichází pouze k těm, kteří se vzdávají.

Pokud se skutečně chceme odklonit od mentality oběti, musíme ji nejprve vlastnit. Nemůžeme změnit to, co nevlastníme. Musíme změnit svůj postoj a vědět, že „změna začíná u mě“. Musíme přijmout přežití a podniknout kroky… bez ohledu na to, jak malé nebo bezvýznamné se nyní mohou zdát, směrem k nějakému cíli, kterého se snažíme dosáhnout.

A co je nejdůležitější, musíme se neustále posilovat výroky „mohu“ a „budu“ a zastavit ponižující výroky a přesvědčení „nemohu“ nebo „nebudu“.

A musíme přijmout vděčnost – největší z postojů. Každý den si musíme udělat čas na to, abychom přemýšleli o všech věcech, které nás dělají šťastnými, o všech věcech, které se v našem životě daří. Udržování naší mysli/energie zaměřené na pozitivní situace pomáhá působit proti mentalitě oběti.

m

Nakonec se musíme ctít se stejnou mírou úcty a lásky, jakou se snažíme dávat druhým. Teprve potom se naše mysl a činy přesunou z kápě oběti do režimu přežití.

Pravdou je, že nemůžeme ovládat činy druhých nebo každou okolnost, která se objeví v našich životech, ale můžeme kontrolovat, jak na ně reagujeme. Nemusíme být oběti. Je to volba. Cokoli se stane nebo přijde do naší cesty, musíme na to pohlížet jako na výzvu a ne jako výmluvu.

Hledáte mocného partnera, který by vám pomohl vymazat kazety negativních obětí, které se vám znovu a znovu přehrávají v hlavě? Nehledejte nic jiného než místní posilovnu. Rozproudit krev a rozproudit hormony „šťastné a dobré nálady“ prostřednictvím náročného cvičení je jedním z nejlepších způsobů, jak překonat negativitu, porazit mentalitu oběti a dát se na rychlou cestu k tomu, abyste se cítili fyzicky, duševně a emocionálně zdraví.