Nakupování

Fotovoltaické elektrárny se neobejdou bez střídače neboli měniče


Laická veřejnost, která se dosud blíže neseznámila s fotovoltaickými elektrárnami, svůj zrak velmi často upíná zejména na střešní krytinu, na jejímž plášti jsou nainstalované solární křemíkové články. Domnívá se, že základem úspěchu jsou hlavně ploché desky, kam se opírá slunce, ale ve skutečnosti je to nejdůležitější pohledu zvenčí skryto v docela velikostí nepatrné krabičce.

solární panely

Fotovoltaické elektrárny jsou velmi složité systémy, které se s trochou nadsázky dají přirovnat k lidskému organismu. V lidském těle jsou všechny jeho části důležité, ale některé přece jen více, a bez nich bychom nepřežili ani pár minut. Kupříkladu bez správné činnosti srdce, mozku, ledvin a jater bychom vůbec nemohli existovat v této podobě. U fotovoltaiky je to velmi podobné, pokud bychom jí neosadili zařízením, které se odborně nazývá střídač neboli v hovorovém jazyce měnič.

fotovoltaika na střeše

Měnič bychom mohli přirovnat k lidskému mozku, ten totiž rozhoduje o tom, v jaké podobě se vyrobená energie bude distribuovat do odběrového místa. Jeho úkolem je přeměňovat sluncem vyrobené stejnosměrné elektrické napětí na střídavé, jaké známe z rozvodné sítě, a zároveň provádět neustálou kontrolu provozu celého fotovoltaického systému včetně jeho zabezpečení.

Na volbě správného střídače neboli měniče elektrocentraly.cz záleží úspěch vašeho počínání, souvisí to totiž zejména s legislativou, jakým způsobem se nakládá s třífázovými rozvody a jejich měřením. U třífázových vedení je velmi důležité volit měnič, který bez problémů zvládne tzv. asymetrický provoz, tedy distribuci na jednotlivé fáze podle jejich provozní zátěže. Pokud máte o této technické specifikaci nějaké pochybnosti, nebo vám není jasné, proč je volba měniče tak důležitá, požádejte zástupce firmy, kterou si pro instalaci fotovotlaiky vyberete, o podrobnější vysvětlení celé problematiky.