Online

Co je opce?

Rizikovější finanční instrument? Ano, mám na mysli opce. A co je opce Tradecz? To se Vám budu zjednodušeně a laicky snažit vysvětlit v tomto článku. Opce jsou určitý druh burzovního obchodu, který je poměrně oblíbený i mezi začátečníky, ale doporučuje se spíše zkušenějším investorům. Opce neboli předkupní právo je smlouva mezi kupujícím a prodávajícím na určitou věc (akcie, dluhopisy, cenné papíry, obligace, byt, obraz…). Funguje za předem stanovenou cenu, ta se označuje jako strike cena. A za předem stanovené datum neboli exspirace, do kdy se kupující rozhodne, zda kontrakt vůbec proběhne. Doba exspirace je velmi individuální – některé opce jsou denní, jiné týdenní, roční atd.

projekt

Kupující se totiž během stanovené doby může rozhodnout, že je pro něj obchod nevýhodný. Anulování kontraktu při tomto burzovním obchodování je poměrně časté. Prodávající je aspoň kryt opční prémií, která je mu při podpisu kontraktu zaplacena. Máme dva druhy opcí a to call a put. Call opce jsou takzvané kupní, mluvíme o nich při vzestupu ceny daného aktiva. Put opce neboli opce prodejní jsou naopak při poklesu ceny. Dále je ještě dělíme na long (dlouhá pozice – zde chceme, aby cena rostla) a short (krátká pozice – zde zase naopak, aby cena klesala).

podnikatelský plán

Můžete také narazit na opce evropské nebo americké, je v nich docela podstatný rozdíl. Ve zkratce – americká opce se může uplatnit před datem exspirace (vypršení předem stanoveného času), kdežto u evropské opce se musí počkat až do posledního dne exspirace. S opcemi se dá obchodovat na burze i mimo burzovní trh, tzv. OTC trh – přes prostředníka. Pro výnosnost tohoto burzovního obchodu je třeba zvolit správnou opční strategii. S opcemi jde obchodovat jak přes internetový prohlížeč, tak i přes mobilní aplikace, kterých je v dnešní době opravdu mnoho.